Taxeringskalendern2024

Se vad folk tjänar med:

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern är en katalog innehållandes offentliga uppgifter om svenska medborgares taxerade inkomst. I taxeringskalendern kan vem som helst utläsa personers lön och inkomst av kapital. Vill du se en enskilds persons lön rekommenderas lönekollen.

Vi som bor i Sverige har tillgång till en hel del information om varandra så som löner och inkomst av kapital, information som i många andra länder är sekretessbelagt. Transparensen som till viss del även finns i Norge och Finland finns på grund av den så kallade offentlighetsprincipen, som syftar till att ge allmänheten god insyn i myndigheters agerande och beslut. Taxeringskalendern är ett resultat av offentlighetsprincipen och ger dig rätt till insyn i andras inkomster.

Vad är taxeringskalendern?


Taxeringskalendern är en katalog, eller en samling matriklar innehållandes information om privatpersoners inkomst av lön och kapital. Fram till 2008 inkluderade taxeringskalendern även uppgifter om förmögenhet, men dessa uppgifter är inte längre tillgängliga sedan förmögenhetsskatten avskaffades den 1 januari 2007.

Historiskt sett började kataloger likt taxeringskalendrar publiceras i Sverige år 1905. Ordet ”taxeringskalender” finns dokumenterat först från 1923. Tidigare var det två företag som ansvarade för publiceringen, nämligen AB Förenade Kalenderföretagen, ägt av Albert Bonniers förlag, och Kalenderförlaget i Västerås AB.

Numera publiceras taxeringskalendern av Kalenderförlaget i Solna och finns i 23 olika utgåvor, uppdelade efter län. Den innehåller information om Sveriges största inkomsttagare och genomsnittsinkomster i olika ålderskategorier och kommuner. Sedan 2016 finns även topplistor för aktiebolag. Taxeringskalendern finns även att köpa från företaget Ratsit, där den kallas Ratistkatalogen.

För att få en tydligare förståelse för hur taxeringskalendern är uppbyggd och levereras har vi tagit fram en sida från en tidigare taxeringskalender. I bilden nedan visas ett utdrag ur taxeringskalendern där man kan se personers namn och adress, betalningsanmärkningar, kapital samt lön.

Utdrag ur taxeringskalendern

All information i taxeringskalendern hämtas från Skatteverket, som i sin tur får data från deklarationer. Dessa uppgifter baseras på det föregående året, vilket innebär att informationen kan vara föråldrad om en person bytt jobb eller fått en löneökning.

Kreditupplysningsföretag har tillgång till en elektronisk version av Taxeringskalendern från Skatteverket och tillhandahåller sedan dessa uppgifter mot betalning för dig som privatperson.

Var kan man köpa taxeringskalendern?


Taxeringskalendern år 2023 eller 2024 går att köpa hos olika företag som via skatteverket har hämtat ut uppgifter genom offentliga deklarationer. Här nedanför listar vi de enklaste sätten att köpa en taxeringskalender under 2023 eller 2024.

Notera att du alltid får uppgifter från föregående år i taxeringskalendern. Om du beställer taxeringskalendern 2024 är det alltså 2023 års uppgifter du får, och lönerna måste därför inte stämma med dagens siffror. Notera även att priset som anges är per län, du betalar alltså för en del av taxeringskalendern, där varje del motsvarar inkomstuppgifter för invånare i ett specifikt län. Som många tror inkluderas alltså inte alla invånare i Sverige när du köper en del av taxeringskalendern för ca 300 kronor.

Vanliga frågor om taxeringskalendern


Hur fungerar taxeringskalendern?

Taxeringskalendern är kort och gott en katalog med samlade offentliga inkomstuppgifter om personer folkbokförda i Sverige. Uppgifterna hämtas från skatteverket och sammanställs sedan av företag som i sin tur säljer de samlade uppgifterna som en taxeringskalender.

Om du vill veta vad andra tjänar genom taxeringskalendern är processen enkel. Du beställer den helt enkelt på nätet via valfritt företag och får den hemskickad inom några dagar. Om du beställer en taxeringskalender via nätet får du den hemskickat fysiskt. Man får den alltså inte taxeringskalendern via pdf som många tror.

Hur mycket kostar taxeringskalendern?

Taxeringskalendern ges ut av flera företag och kostar därför olika mycket beroende på var man beställer den ifrån. Taxeringskalendern är inte gratis som många tror utan kostar mellan 249 – 358 kronor per län att köpa hem. Priset på omkring 300 kronor kan vara mycket pengar för taxeringskalendern om man endast vill använda den för att kolla ett fåtal löner – då kan det istället löna sig att köpa enskilda lönekollar på Ratsit för 39 kronor st. Det är dock gratis att kolla upp vad någon tjänar via skatteverket, men processen är ofta krånglig med långa telefonköer och lång leveranstid eftersom de skickas med fysisk post.

När kommer taxeringskalendern 2024?

Taxeringskalendern börjar tryckas i början på varje år, det vill säga i Januari, sedan tar det ett par månader innan den är klar. Om du exempelvis beställer taxeringskalendern 2024 i Januari 2024 kommer den med stor sannolikhet vara klar i mars eller tidigare. Notera att det alltid är inkomstuppgifter för föregående år som kommer ut, det vill säga att du får inkomster för 2023 om du beställer taxeringskalendern för 2024.

På samma sätt fick de som beställde taxeringskalendern 2023 deklarerade uppgifter från föregående år 2022.

Finns taxeringskalendern digitalt?

Taxeringskalendern går att beställa på nätet men levereras ej digitalt, utan som fysisk katalog till din adress. Trots att det finns en stor efterfrågan på en digital taxeringskalender i pdf-format, finns det idag inget företag som erbjuder detta. Något som dock levereras digitalt är tjänsten lönekollen, där köparen får ett utdrag (en sida) ur taxeringskalendern via pdf.

När kommer man med i taxeringskalendern?

När man kommer med i taxeringskalendern är olika beroende på vilket företag det gäller eftersom olika företag tillhandahåller olika taxeringskalendrar med olika mycket uppgifter. Ratsits taxeringskalender är den bredaste på marknaden och där finns uppgifter om alla över 16 år med. Kollar man på andra taxeringskalendrar finns det ofta gränser på när man kommer med beroende på hur mycket man tjänar och var man bor. Alla specifika gränser om när man kommer med i en taxeringskalender finns att läsa på respektive företags hemsida.

Vad betyder taxerad inkomst?

Taxerad inkomst är uppgifter om den deklarerade och beskattningsbara inkomst från tjänst och kapital som du som privatperson lämnat till skatteverket. Taxerad inkomst betyder i skattesammanhang kort och gott inkomst som behöver beskattas. Den taxerade inkomsten ligger till grund för beräkning av grundavdrag.

De inkomstuppgifter som finns med i taxeringskalendern är fastställd förvärvsinkomst, vilket är inkomst av tjänst plus inkomst av näring efter allmänna avdrag (skatt och sociala avgifter). I taxeringskalendern finns även kapitalinkomst med, vilket är inkomst från sparkonto, aktier och fonder med ränta och utdelning eller att du sålt en fastighet. De uppgifter som finns att tillgå i taxeringskalendern visar inte specifikt varifrån en inkomst kommer.

Jordbrukskalendern

Taxeringskalendern innehåller mycket information om inkomster och personuppgifter, men saknar övergripande information om fastigheter. För de som vill ha information om fastigheter, dess ägare och värde finns jordbrukskalendern, som hämtar offentliga uppgifter från skatteverket och lantmäteriet. Jordbrukskalendern är precis som taxeringskalendern en katalog med offentliga uppgifter, men innehållet rör fastigheter i Sverige.

Jordbrukskalendern innehåller taxeringsuppgifter om:

  • Namn och adress på lagfaren ägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Tomtmarknadsvärde
  • Taxeringsvärde
  • Total area
  • Area på åker
  • Skogsbruksvärde
  • Bostadsbyggnadsvärde

I jordbrukskalendern kan man alltså se vem som äger en viss fastighet, hur stor fastigheten är samt hur mycket fastigheten och tomten är värd. Jordbrukskalendern är indelad i fyra områden, och varje del köps separat.

Jordbrukskalendern ges ut var tredje år av kalenderförlaget i Solna och finns att köpa på taxeringskalendern.se.